Služby

Abychom svým zákazníkům mohli poskytovat kompletní servis, zahrnuli jsme do portfolia našich služeb veškeré oblasti moderních technologií z oborů:

 

Expertíza KGJ jednotky a příslušenství

 na KGJ motoru můžeme analyzovat následující (pokud je to technicky možné):

- kontrola kompresních tlaků

- kontrola spalovacího prostoru - endoskopem

- kontrola úsad

- kontrola úniku oleje a chladící kapaliny

- kontrola uložení motoru

- kontrola protitlaku spalin

- kontrola zaklepání ventilů

- kontrola TD

- kontrola vzorků oleje

- analýza oleje

- kontrola tepelného spádu spalinového výměníku

- kontrola tepelné izolace výměníků – termo-kamerou

- kontrola stavu nouzových chladičů - zanesení, teplotní spád


Expertíza bioplynu a příslušenství

na plynném palivu KGJ jednotky motoru můžeme udělat následující:

- kontrola kvality bioplynu – analyzátorem CH4, CO2, H2S , O2

 

Expertíza bioplynové stanice (BS)

na bioplynové stanici – fermentor, dofermentor můžeme udělat následující:

- vizuální kontrola fermentoru a dofermentoru

 

Expertíza příslušenství bioplynové stanice (BS)

na bioplynové stanici – příslušenství  BS  můžeme udělat následující:

- vizuální kontrola všech funkčních celku BS

 

 

Na základě zjištěných měření a zjištěného stavu je vytvořena závěrečná zpráva

Tato zpráva se snaží dát ucelenou představu o charakteru a technické vyspělosti zkoumaného předmětu


Jsme členem: Česká bioplynová asociace