Novinky

CZ - Paramo

CZ - Paramo

MOGULGAS B 40

Používáme na kogeneračních jednotkách zákazníků oleje Mogul B40

Kogenerační jednotky jsou v dlouhodobém testu - motory 2x MAN 140kW

Provádíme pravidelné testy olejů a jeho vyhodnocení v renomované laboratoři

Motorové oleje / Motorové oleje pro plynové motory

Klasifikace, specifikace

SAE 40,API CF,Odpovídá: GE Jenbacher-motory typ 2 a 3, typ 4(verse A a B), typ 6 (verse C a E) spalující paliva typu A a B (zemní plyn,důlní plyn,bioplyn,dřevoplyn),Caterpillar,Waukesha,MWM

Popis

Monográdový motorový olej určený zejména pro mazání vysoce namáhaných stacionárních motorů (motory k pohonu generátorů, plynových kogeneračních jednotek apod.), které spalují všechny druhy plynů, včetně nečištěných bioplynů, obsahující znečišťující látky (S, Cl, F apod.). Olej odpovídá požadavkům motorů MWM Engines, GE Jenbacher, Waukesha a Caterpillar. Umožňuje využívat dlouhodobé výměnné lhůty, minimalizuje tvorbu úsad na ventilech a pístech.  

Dokumenty

CZ - Rallye

CZ - Rallye

Roman Kresta

CZ - Konference CZBA

XVIII. ročník konference CZBA v Třeboni 4-5.10.2018

Zásadním tématem letošního ročníku je biomethan. V posledních měsících narůstá totiž aktivita kolem bioplynu vyčištěného na kvalitu zemního plynu, který je jediným obnovitelným médiem využitelným nejen v energetice, ale také v klasické dopravě. Snažíme se, aby biomethan získal veřejnou podporu a bylo možné jej rentabilně vyrábět a prodávat na českém i zahraničních trzích.

CZ - ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce spustila pro starosty Krizový informační systém

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ spustila nový Krizový informační systém pro města a obce (KISMO). Ten energetikům umožňuje v jeden okamžik vybrané kraje, obce s rozšířenou působností či konkrétní municipality a jejich registrované zástupce varovat či informovat o zvýšené poruchovosti, nebo kalamitním stavu a po zjištění příčiny poruchy také o předpokládaném času obnovení dodávek elektřiny. Jedinou podmínkou je registrace starostů v distribučním systému a pravidelná aktualizace poskytnutých údajů.

Srbsko - V Srbsku příznivé podnikatelské prostředí

V Srbsku příznivé podnikatelské prostředí

Stát intenzivně podporuje investice a to nejen pokračováním politiky pobídek, ale i tím, že poskytuje důvěryhodné prostředí pro podnikání, uvedl ministr hospodářství Srbska Goran Knežević.

Na konferenci „Pro lepší investiční klima na Západním Balkánu“ Knežević informoval, že v loňském roce dosáhlo Srbsko přímých zahraničních investic ve výši 1,9 miliard €.

Ministr zdůraznil, že pokrok v podmínkách pro podnikání v Srbsku potvrzují i světové značky, které si Srbsko vybraly pro rozšíření své výroby, například Leoni, Johnson Electric, Delfi, Kromberg, Shubert a mnohé další.

Od počátku roku do dnešního dne je podepsáno 31 smluv na dotace, na základě kterých je plánováno vytvoření 20 566 nových pracovních míst a realizace investičních projektů ve výši 300 milionů €.

Tyto společnosti přijaly daleko více pracovníků, než bylo dohodnuto, uvedl ministr a zdůraznil, že 72 firem dnes zaměstnává téměř 30 000 pracovníků, což je více oproti očekávání.

Malé a střední podniky v Srbsku mají v současné době díky Vládě Srbska a Evropské unii dostupných více jak 500 milionů € ve formě výhodných úvěrů prostřednicím fondů EU. Tyto úvěry jsou poskytovány s velmi výhodnými podmínkami, bez hypoték a jsou určeny tuzemským podnikatelům.

Zájmem Srbska je pokračovat v evropské cestě a udržet výsledky dosažené ve finanční konsolidaci, uvedl, ministr a dodal, že změny se začínají projevovat a Srbsko má jasnou zahraničně politickou orientaci směrem k EU.

Srbsko je dnes politicky i ekonomicky stabilní zemí a v EU je uznáváno jako dobrý a spolehlivý partner. Dvě třetiny své produkce vyváží Srbsko do zemí EU a přibližně jednu pětinu do regionu.

(Vláda Republiky Srbsko)

Anglie

Anglie

V Anglii spustili největší větrné turbíny na světě
| Prumyslovaekologie.cz |

Jedno otočení obří turbíny bude vyrábět dostatek energie na zásobování jedné domácnosti na 29 hodin. Větrná energie z offshore farmy má pokrývat spotřebu celkem 230 000 domácností.


Polsko - Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Polsko - Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Výroba tepla a elektřiny je v Polsku tradičně založena na uhlí, a přestože již využití biomasy v energetickém sektoru není úplnou novinkou, je biomasa stále považována za nekonvenční zdroj. To donedávna platilo i pro Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku (MPEC), obecní teplárnu v Lęborku na severu Polska.

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/polsko-teplo-z-biomasy-v-systemu-orc

Jsme členem: Česká bioplynová asociace