Reference

Projekční a poradentská kancelář TerbaCom s.r.o.

V rámci komplexních služeb projektového managementu zajišťujeme či pracováváme:


Referenční listina významných zakázek

TerbaCom  spol. s r.o. je na trhu obnovitelných zdrojů již 13 let, od roku 2003 její kolektiv pracovníků podílí na vybraných zakázkách v pozicích:

            – projektant

            –  montážní pracovník 


            –  servisní technik 


            –  administrace provozu 


 

Využívání skládkového plynu: Instalace kompletních odplyňovacích systémů v ČR: 


Skládka komunálního odpadu Černošín - instalovaný výkon 1 x 60 kWe, typ stroje MAN Typ: E0836 LE 302, realizace 
10/2003 až 04/2004

Skládka komunálního odpadu České Libchavy - instalovaný výkon 200 kWe, typ stroje MAN E2678 LE302, realizace 09/2005 do 31.12.2005

Skládka komunálního odpadu Dolní Branná - instalovaný výkon 120 kWe, typ stroje MAN E2876 TE 302, realizace 04/2005 do 09/2005

Skládka komunálního odpadu Košťálov - instalovaný výkon 390 kWe, typ stroje PERKINS TYP: 4008, realizace 09/2002 – 02/2003 


Skládka komunálního odpadu Kryblice - instalovaný výkon 120 kWe, typ stroje MAN Typ: E2876 LE 302, realizace 
09/2005 do 31.12.2005

Skládka komunálního odpadu Kvítkovice - instalovaný výkon 300 kWe, typ stroje Perkins 4006 TESI 140 LC, realizace 06/2003 – 10/2003 


Skládka komunálního odpadu Nasavrky - instalovaný výkon 300kWe, typ stroje Perkins, realizace 2008 až 2009

Skládka komunálního odpadu Písek - instalovaný výkon 200 kWe, typ stroje MAN E2678 LE302, realizace 2008 až 05/2009

Skládka komunálního odpadu Rapotín - instalovaný výkon 120 kWe, typ stroje MAN E2678 TE302, realizace 10/2004 do 04/2005

Skládka komunálního odpadu Ronov - instalovaný výkon 300 kWe, typ stroje Perkins, realizace 2008 až 2009

Skládka komunálního odpadu Rožany - instalovaný výkon 200 kWe, typ stroje MAN Typ: E2876 LE 302, realizace 09/2005 do 31.12.2005 .

Skládka komunálního odpadu Růžov - instalovaný výkon 120 kWe, typ stroje MAN E2678 TE302, realizace 09/2005 do 31.12.2005

Skládka komunálního odpadu Únanov - instalovaný výkon 120 kWe, typ stroje MAN E2678 TE302, realizace 10/2006 až 05/2007

Skládka komunálního odpadu Vrbička - instalovaný výkon 120 kWe, typ stroje MAN E2678 LE302, realizace 10/2006 až 05/2007

Skládka komunálního odpadu Vysoká - instalovaný výkon 990 kWe, typ stroje Perkins, realizace od 10/2004 do 01/2005


Instalace bioplynových filtrů v odplyňovacích systemech v ČR:

 

Skládka komunálního odpadu Hlinsko –Bioplynové filtry, realizace 2015 , 6x Filtr TCOM01


Instalace bioplynových filtrů v odplyňovacích systemech v PL:

 

Skládka komunálního odpadu Wola K. –Bioplynové filtry, realizace 2015, 12x filtr TCOM 02 


Příklady: Odplynění

Písek – Jímání a čerpání  bioplynu a jeho energetické využítí – I. Etapa

Zodpovědný řešitel projektové dokumentace kolaudaci stavby:

Smrkovice, lokalita Vydlaby
Instalovaný el. výkon 190 kW, MAN

Předmětem projektové dokumentace ke kolaudačnímu řízení bylo:

- získání mapových podkladů,

- zajištění geodetického zaměření lokality,

- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí,

- inženýrská činnost (zajištění předběžných vyjádření a souhlasů) 

 

Datum zpracování: 11/2008

Investor: firma Eneris s.r.o.

Předpokládaný finanční objem projketu 6,5,- mil. Kč

Příklady: Fotovoltaika

Lstiboř -  Fotovoltaická elektrárna o výkonu 500 kWe

Zodpovědný řešitel projektové dokumentace k územnímu řízení :

Předmětem projektové dokumentace byl projekt k územnímu řízení.

Projekt pro územní definuje účel stavby, její dispoziční a tvarové řešení, související nároky na správce inženýrských sítí, přičemž vychází ze schválené územně-plánovací dokumentace, z požadavků investora a jiných subjektů, kterých se uvažovaná stavba bude týkat.

Součástí projektu je část výkresová (půdorysy, řezy pohledů řešeného objektu ve vhodné míře s vyznačením osazení objektu na předmětném pozemku včetně vyznačení inženýrských sítí) a část textová (např. opis architektonicko-stavebního řešení, rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace,  požární ochrana budovy apod.)

 

Datum zpracování: 08/2009

Předpokládaný finanční objem stavby 36,0 mil. Kč

 

Příklady: Stavebnictví

Praha 9 – Stavební úpravy objektu zdravotního střediska

Zodpovědný řešitel projektové dokumentace ke  stavebnímu povolení: 

Předmětem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení

Dokumentace mimo jiné řeší návrh pro stavební povolení na vybudování 2 služebních bytů a parkoviště pro firmu Terba s.r.o. v souladu s vypracovanými dokumenty v předprojektové přípravě. Projekt řeší ve výkresech situace stavby, osazení stavby parkoviště na pozemku ve smyslu požadavků stavebního zákona – odstupy od hranic pozemku, odstupy od sousedních domů, odstup od ulice, ochranné pásma a napojení stavby el. přípojkami na jednotlivé inženýrské sítě. V jednotlivých složkách projektu jsou řešeny jednotlivé části stavby: architektura a statika, elektroinstalace, požární bezpečnost atd. Jsou to výkresy, technické zprávy a schémata.

 

Předmětem projektové dokumentace ke stavebnímu povolení:

- získání mapových podkladů,

- zajištění geodetického zaměření lokality,

- zajištění vyjádření správců inženýrských sítí,

- inženýrská činnost (zajištění předběžných vyjádření a souhlasů) 

 

Datum zpracování: 02/2008

Předpokládaný finanční objem stavby 2,0 mil. Kč

 

Jsme členem: Česká bioplynová asociace