Projekční a poradentská kancelář TerbaCom s.r.o.

V rámci komplexních služeb projektového managementu zajišťujeme či zpracováváme:

Aktuální projekty:

Slovensko - 2 projekty odplynění skládek - kompletní návrh odplyňovacího systému, kompletní dohled TDI, komplexní svaření a instalace odplyňovacího systému

Polsko - 23 projektů odplynění skládek, kompletní návrh odplyňovacího systému, kompletní dohled TDI

Chile - 2 projekty - kompletní návrh odplyňovacího systému, kompletní dohled TDI

Chorvatsko - v jednání

Jsme členem: Česká bioplynová asociace