Novinky

V Srbsku příznivé podnikatelské prostředí

09.06.2017

V Srbsku příznivé podnikatelské prostředí

Stát intenzivně podporuje investice a to nejen pokračováním politiky pobídek, ale i tím, že poskytuje důvěryhodné prostředí pro podnikání, uvedl ministr hospodářství Srbska Goran Knežević.

Na konferenci „Pro lepší investiční klima na Západním Balkánu“ Knežević informoval, že v loňském roce dosáhlo Srbsko přímých zahraničních investic ve výši 1,9 miliard €.

Ministr zdůraznil, že pokrok v podmínkách pro podnikání v Srbsku potvrzují i světové značky, které si Srbsko vybraly pro rozšíření své výroby, například Leoni, Johnson Electric, Delfi, Kromberg, Shubert a mnohé další.

Od počátku roku do dnešního dne je podepsáno 31 smluv na dotace, na základě kterých je plánováno vytvoření 20 566 nových pracovních míst a realizace investičních projektů ve výši 300 milionů €.

Tyto společnosti přijaly daleko více pracovníků, než bylo dohodnuto, uvedl ministr a zdůraznil, že 72 firem dnes zaměstnává téměř 30 000 pracovníků, což je více oproti očekávání.

Malé a střední podniky v Srbsku mají v současné době díky Vládě Srbska a Evropské unii dostupných více jak 500 milionů € ve formě výhodných úvěrů prostřednicím fondů EU. Tyto úvěry jsou poskytovány s velmi výhodnými podmínkami, bez hypoték a jsou určeny tuzemským podnikatelům.

Zájmem Srbska je pokračovat v evropské cestě a udržet výsledky dosažené ve finanční konsolidaci, uvedl, ministr a dodal, že změny se začínají projevovat a Srbsko má jasnou zahraničně politickou orientaci směrem k EU.

Srbsko je dnes politicky i ekonomicky stabilní zemí a v EU je uznáváno jako dobrý a spolehlivý partner. Dvě třetiny své produkce vyváží Srbsko do zemí EU a přibližně jednu pětinu do regionu.

(Vláda Republiky Srbsko)

5.6.2017 Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

5.6.2017 Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Výroba tepla a elektřiny je v Polsku tradičně založena na uhlí, a přestože již využití biomasy v energetickém sektoru není úplnou novinkou, je biomasa stále považována za nekonvenční zdroj. To donedávna platilo i pro Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku (MPEC), obecní teplárnu v Lęborku na severu Polska.

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/polsko-teplo-z-biomasy-v-systemu-orc

5.6.2017 V Anglii spustili největší větrné turbíny na světě

5.6.2017 V Anglii spustili největší větrné turbíny na světě

V Anglii spustili největší větrné turbíny na světě
| Prumyslovaekologie.cz |

Jedno otočení obří turbíny bude vyrábět dostatek energie na zásobování jedné domácnosti na 29 hodin. Větrná energie z offshore farmy má pokrývat spotřebu celkem 230 000 domácností.

Jsme členem: Česká bioplynová asociace