Novinky

CZBA - Pozvánka

Pozvánka na oborové setkání ve Straubingu, 5. června 2019

čtvrtek, 28. března 2019

Bavorský regionální veletrh zaměřený na oblast bioplynu se uskuteční 5. června 2019 ve Straubingu, což je nedaleko českých hranic. 

Zájemcům o návštěvu můžeme zajistit volný vstup, pokud se přihlásí na info@czba.cz (stačí jméno, firma a kontakt). Více o akci zde.

CZBA - Harm Grobrügge

Harm Grobrügge jmenován novým prezidentem Evropské bioplynové asociace

pátek, 12. dubna 2019

Nový prezidentem Evropské bioplynové asociace byl na tříleté funkční období zvolen Harm Grobrügge. Současně bylo hlasováno i o novém složení představenstva, jehož hlavním úkolem bude v novém funkčním období podporovat potenciálu bioplynu a biometanu při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a rozvoj cirkulární ekonomiky. 

Harm Grobrügge se pohybuje v oblasti bioplynu již 36 let a od založení EBA v roce 2009 působil jako její víceprezident. Od roku 1985 je aktivní v německé bioplynové asociaci (Fachverband Biogas) v různých pozicích: mluvčí, člen představenstva, zástupce v BEE (Německá federace pro obnovitelné zdroje energie) apod. Kromě toho provozuje rodinnou farmu v severním Německu, kde instaloval bioplynovou stanicí již v roce 1983. Ve funkci předsedy EBA nahradí dosavadního Jana Štambaského z České republiky, který EBA vedl 5 let.

Více informací v původní tiskové zprávě

CZBA - Praha chce postavit bioplynovou stanici

Praha chce postavit bioplynovou stanici

středa, 27. března 2019

Praha chce postavit bioplynovou stanici na zpracování bioodpadu a odpadu z restaurací. Důvodem je jeho vysoký podíl ve směsném odpadu. Stanice by mohla být v Malešicích a měla by produkovat stlačený plyn pro pohon vozidel a také elektrickou energii. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN). Biostanici postaví a bude provozovat městská firma Pražské služby (PSAS). V loňském roce svozové firmy odvezly v Praze z kontejnerů a popelnic na směsný odpad 264.234 tun odpadu.

"Ne všechny komodity jsou dnes dostatečně separovány a jednou z nich je bioodpad a gastroodpad. Ve směsném odpadu ho může být až 40 procent. Tyto složky v sobě skrývají velký energetický potenciál," řekl Hlubuček.

Ve stanici by končil jak bioodpad, tak odpady z restaurací a jídelen, prošlé potraviny ze supermarketů nebo bioodpad vytříděný Pražany. Stanice by spolu s plynem a elektřinou produkovala organickou hmotu a živiny, které se mohou stát biohnojivem. Stlačený plyn CNG by využívaly například autobusy MHD nebo svozová auta PSAS. "Bude záležet na tom, kolik CNG stanice vyprodukuje," řekl Hlubuček.

PSAS si nyní nechávají vypracovat studii, která ukáže, kde by mohla bioplynová stanice stát, jak bude fungovat a na kolik vyjde. "Je to prvotní fáze, kdy budeme zkoumat jakou technologii zvolit nebo jakou lokalitu," řekl ředitel firmy Patrik Roman. Podle něj má PSAS nyní 147 vozidel poháněných CNG a po vybudování by na plyn jezdily všechny vozy podniku.

Hlubuček na dotaz ČTK řekl, že by stanice mohla stát u malešické spalovny, které pro ni vlastní vhodné pozemky. Náklady se podle náměstka budou pohybovat v řádu stovek milionů korun.

Lidé mají možnost objednat si kontejnery na kompost, které jednou za 14 dní PSAS vyváží. Nádoby jsou uzpůsobeny tak, aby byl biodpad provzdušněný a aby byla z odpadu odvedena vlhkost. Za uplynulých sedm let bylo svezeno celkem 47.000 tun biologicky rozložitelného odpadu. Nejvíce to bylo v roce 2017, kdy v hnědých popelnicích skončilo 8000 tun bioodpadu.

Zdroj: ČTK

CZ - Paramo

CZ - Paramo

MOGULGAS B 40

Používáme na kogeneračních jednotkách zákazníků oleje Mogul B40

Kogenerační jednotky jsou v dlouhodobém testu - motory 2x MAN 140kW

Provádíme pravidelné testy olejů a jeho vyhodnocení v renomované laboratoři

Motorové oleje / Motorové oleje pro plynové motory

Klasifikace, specifikace

SAE 40,API CF,Odpovídá: GE Jenbacher-motory typ 2 a 3, typ 4(verse A a B), typ 6 (verse C a E) spalující paliva typu A a B (zemní plyn,důlní plyn,bioplyn,dřevoplyn),Caterpillar,Waukesha,MWM

Popis

Monográdový motorový olej určený zejména pro mazání vysoce namáhaných stacionárních motorů (motory k pohonu generátorů, plynových kogeneračních jednotek apod.), které spalují všechny druhy plynů, včetně nečištěných bioplynů, obsahující znečišťující látky (S, Cl, F apod.). Olej odpovídá požadavkům motorů MWM Engines, GE Jenbacher, Waukesha a Caterpillar. Umožňuje využívat dlouhodobé výměnné lhůty, minimalizuje tvorbu úsad na ventilech a pístech.  

Dokumenty

CZ - Rallye

CZ - Rallye

Roman Kresta

CZ - Konference CZBA

XVIII. ročník konference CZBA v Třeboni 4-5.10.2018

Zásadním tématem letošního ročníku je biomethan. V posledních měsících narůstá totiž aktivita kolem bioplynu vyčištěného na kvalitu zemního plynu, který je jediným obnovitelným médiem využitelným nejen v energetice, ale také v klasické dopravě. Snažíme se, aby biomethan získal veřejnou podporu a bylo možné jej rentabilně vyrábět a prodávat na českém i zahraničních trzích.

CZ - ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce spustila pro starosty Krizový informační systém

ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ spustila nový Krizový informační systém pro města a obce (KISMO). Ten energetikům umožňuje v jeden okamžik vybrané kraje, obce s rozšířenou působností či konkrétní municipality a jejich registrované zástupce varovat či informovat o zvýšené poruchovosti, nebo kalamitním stavu a po zjištění příčiny poruchy také o předpokládaném času obnovení dodávek elektřiny. Jedinou podmínkou je registrace starostů v distribučním systému a pravidelná aktualizace poskytnutých údajů.

Srbsko - V Srbsku příznivé podnikatelské prostředí

V Srbsku příznivé podnikatelské prostředí

Stát intenzivně podporuje investice a to nejen pokračováním politiky pobídek, ale i tím, že poskytuje důvěryhodné prostředí pro podnikání, uvedl ministr hospodářství Srbska Goran Knežević.

Na konferenci „Pro lepší investiční klima na Západním Balkánu“ Knežević informoval, že v loňském roce dosáhlo Srbsko přímých zahraničních investic ve výši 1,9 miliard €.

Ministr zdůraznil, že pokrok v podmínkách pro podnikání v Srbsku potvrzují i světové značky, které si Srbsko vybraly pro rozšíření své výroby, například Leoni, Johnson Electric, Delfi, Kromberg, Shubert a mnohé další.

Od počátku roku do dnešního dne je podepsáno 31 smluv na dotace, na základě kterých je plánováno vytvoření 20 566 nových pracovních míst a realizace investičních projektů ve výši 300 milionů €.

Tyto společnosti přijaly daleko více pracovníků, než bylo dohodnuto, uvedl ministr a zdůraznil, že 72 firem dnes zaměstnává téměř 30 000 pracovníků, což je více oproti očekávání.

Malé a střední podniky v Srbsku mají v současné době díky Vládě Srbska a Evropské unii dostupných více jak 500 milionů € ve formě výhodných úvěrů prostřednicím fondů EU. Tyto úvěry jsou poskytovány s velmi výhodnými podmínkami, bez hypoték a jsou určeny tuzemským podnikatelům.

Zájmem Srbska je pokračovat v evropské cestě a udržet výsledky dosažené ve finanční konsolidaci, uvedl, ministr a dodal, že změny se začínají projevovat a Srbsko má jasnou zahraničně politickou orientaci směrem k EU.

Srbsko je dnes politicky i ekonomicky stabilní zemí a v EU je uznáváno jako dobrý a spolehlivý partner. Dvě třetiny své produkce vyváží Srbsko do zemí EU a přibližně jednu pětinu do regionu.

(Vláda Republiky Srbsko)

Anglie

Anglie

V Anglii spustili největší větrné turbíny na světě
| Prumyslovaekologie.cz |

Jedno otočení obří turbíny bude vyrábět dostatek energie na zásobování jedné domácnosti na 29 hodin. Větrná energie z offshore farmy má pokrývat spotřebu celkem 230 000 domácností.


Polsko - Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Polsko - Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Polsko: teplo z biomasy v systému ORC

Výroba tepla a elektřiny je v Polsku tradičně založena na uhlí, a přestože již využití biomasy v energetickém sektoru není úplnou novinkou, je biomasa stále považována za nekonvenční zdroj. To donedávna platilo i pro Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Lęborku (MPEC), obecní teplárnu v Lęborku na severu Polska.

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/polsko-teplo-z-biomasy-v-systemu-orc

Jsme členem: Česká bioplynová asociace